2nd part

Ai wo Utau Yori Ore ni Oborero !
( English subtitles)

1nd part

3nd part

2nd part

I Love Dopeka Forever